Hội nghị Nghiên cứu Khoa học Sinh viên năm học 2016-2017

HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2016 - 2017

Ngày 25/04/2017, Hội nghị Nghiên cứu Khoa học Sinh viên đã diễn ra tại phòng D- 305 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn do Khoa Triết học tổ chức. Hội nghị vinh dự đón tiếp Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Thơ: Trưởng phòng Khoa học – Dự án.

. Năm nay khoa Triết học có 4 đề tài được lựa chọn để báo cáo và bảo vệ đề tài.
1- Tư tưởng canh tân giáo dục của Phan Châu Trinh và ý nghĩa lịch sử của nó
 + Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Bích Thi 
2- Tư tưởng đạo đức của Inmanuel Kant
+ Chủ nhiệm: Trương Thị Tố Nga 
3- Tìm hiểu tư tưởng "Tam giáo quy nguyên - ngũ chi phục nhất" trong đạo Cao Đài 
+ Chủ nhiệm: Lê Trần Anh Thư 
4- Tìm hiểu hệ thống chính trị nhà nước Vatican 
+ Chủ nhiệm: Nguyễn Huyền Ngọc Hoài 

 

Tiến sĩ Cao Xuân Long (Thứ hai từ phải sang) phát biểu tại Hội Nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tiến sĩ Cao Xuân Long  đã xác định: “Nghiên cứu – Khoa học là nhiệm vụ trọng tâm cũng như nòng cốt trong công tác giáo dục và đào tạo sinh viên. Hoạt động nghiên cứu – Khoa học giúp sinh viên củng cố kiến thức, phát huy sự năng động sáng tạo, phát triển năng lực tự tư duy. Hội nghị lần này, có bốn đề tài nghiên cứu được báo cáo.”

Tiến Sĩ Bùi Thị Thu Hiền hướng dẫn đề tài: “ Tìm hiểu hệ thống chính trị của nhà nước Vatican”.

Tiến sĩ Võ Châu Thịnh (thứ 1 từ trái sang)  phản biện đề tài:Tư tưởng canh tân giáo dục của Phan Châu Trinh và ý nghĩa lịch sử của nó”.


Tiến sĩ Trần Kỳ Đồng  phản biện đề tài “ Tìm hiểu tư tưởng “Tam giáo quy nguyên – ngũ chi phục nhất” trong đạo Cao Đài”

Sinh viên Trương Thị Tố Nga – chủ nhiệm đề tài: “ Tư tưởng đạo đức của Inmanuel Kant”.

Sau mỗi phần trình bày đề tài là phần phản biện và đặt câu hỏi cho đề tài. Nhiều sinh viên đam mê Khoa học tham dự cũng đặt ra nhiều câu hỏi phong phú xoay quanh bốn đề tài báo cáo.


Sinh viên đam mê khoa học tham dự tại  Hội nghị.

Tại hội nghị, quý thầy cô trong vai trò phản biện cũng chỉ ra những ưu khuyết điểm của đề tài để các bạn sinh viên nghiên cứu điều chỉnh đề tài của mình cho hợp lý và Khoa học. Sau buổi Hội nghị này các nhóm sinh viên nghiên cứu đề tài có thời gian hai tuần để hoàn chỉnh đề tài rồi nộp lại sau đó chấm điểm và công bố kết quả.

Quý thầy cô cùng các bạn sinh viên và nhóm bảo vệ đề tài cùng thảo luận trong Hội nghị.

Hội nghị kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày, hội nghị lần này diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là Hội nghị rất hữu ích cho sinh viên, trang bị hành trang tri thức cho các sinh viên tiếp cận với nghiên cứu khoa học chân chính.

Ảnh: Huỳnh Thuận, Xuân Hoài

Bài viết: Huỳnh Thuận, Biên tập: Xuân Hoài

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.