Danh sách môn học HK1, 2017-2018, Hệ VLVH khóa 2017

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐH KHXH & NV

KHOA TRIẾT HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày  22 tháng  11 năm  2017

DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC THUỘC KHÓA 2017

HỆ LÀM VỪA HỌC KHOA TRIẾT HỌC

HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2017 - 2018

 

STT

MÃ MH

MÔN HỌC

SỐ TC

1

DAI001

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1

2

2

DAI002

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2

3

3

DAI012

Cơ sở văn hóa Việt Nam

2

4

DAI016

Lịch sử văn minh thế giới

3

5

DAI021

Xã hội học đại cương

2

6

DAI022

Tâm lý học đại cương

2

7

DAI024

Pháp luật đại cương

2

Tổng cộng

16

                                                                                      

                                                                                         TRƯỞNG KHOA TRIẾT HỌC

 

                                                                                             

                                                                                                       TS. Nguyễn Anh Quốc

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.