Bảo vệ luận án tiến sỹ cấp Trường

Đề tài: PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÁN BỘ CẤP CƠ SỞ TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở TỈNH AN GIANG HIỆN NAY

Chuyên ngành: CNDVBC và CNDVLS

Mã số: 62.22.80.05

Nghiên cứu sinh: MẠCH THỊ KHÁNH TRINH

Buổi bảo vệ luận án sẽ bắt đầu lúc 14 giờ 00, ngày 28 tháng 9 năm 2016 tại phòng D.201, Trường Đại học KHXH&NV (10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Q.1, TP.HCM).
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.