Kết quả học bổng khuyến khích học tập HK 2, NH 2013-2014

Căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên trong HK2, năm học 2013 - 2014, Phòng Công tác sinh viên thông báo:- Click vào đây xem thông báo và danh sách sinh viên được nhận học bổng.
- Tiền học bổng sẽ được chuyển vào tài khoản trên thẻ sinh viên do Ngân hàng BIDV phát hành. Những sinh viên chưa có thẻ của Ngân hàng BIDV có thể liên hệ tại địa chỉ sau để phát hành:
Ngân hàng BIDV: Số 4 - 6 Võ Văn Kiệt, Q
uận 1. (Có làm việc sáng thứ 7).
- Nếu có thắc mắc, vui lòng gọi 08 38293828 - 111.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.