Danh sách Giảng viên khoa Triết học

STT

GIẢNG VIÊN

EMAIL

CHUYÊN MÔN

1

NCS. Trịnh Thị Kim Chi

trinhtkimchi@hcmussh.edu.vn

Chủ nghĩa Mác-Lênin

2

PGS.TS. NGƯT. Trịnh Doãn Chính

trinhdoanchinh@hcmussh.edu.vn

Chủ nghĩa Mác-Lênin, Lịch sử triết học phương Đông, Tư tưởng triết học Việt Nam.

3

NCS. Đinh Văn Chiến

chiendinh@hcmussh.edu.vn

Chủ nghĩa Mác-Lênin

4

TS. Ngô Thị Mỹ Dung

mydungngothi@hcmussh.edu.vn

Lịch sử triết học phương Tây; Chủ nghĩa Mác-Lênin;Triết học pháp quyền; Đạo đức học.

5

TS. Hồ Anh Dũng

hoanhdungsaigon@gmail.com

Chủ nghĩa Mác-Lênin

6

TS. Dương Ngọc Dũng

duongngocdung@hcmussh.edu.vn

Tôn giáo học, Quản trị kinh doanh

7

TS. Nguyễn Thị Thùy Duyên

duyenussh@hcmussh.edu.vn

Chủ nghĩa Mác-Lênin; Tư tưởng chính trị Việt Nam thời Trần

8

TS.GVC. Trần Kỳ Đồng

kydongtran@gmail.com

Chủ nghĩa Mác-Lênin, Mỹ học

9

PGS.TS. Vũ Văn Gầu

vuvangau@yahoo.com

Chủ nghĩa Mác-Lênin

10

TS. Đào Tuấn Hậu

daotuanhau@hcmussh.edu.vn

Chủ nghĩa xã hội khoa học

11

TS. Bùi Thị Thu Hiền

hienbtt@hcmussh.edu.vn

Chủ nghĩa Mác - Lenin, Tư tưởng HCM

12

TS. Phạm Thị Hồng Hoa

maicadung@hcmussh.edu.vn

Chủ nghĩa Mác - Lenin

 13  TS. Võ Thị Hoa
vothihoa61@yahoo.com  

14

CN. Đinh Thế Hoàng

dinhthehoang11@gmail.com

Chủ nghĩa Mác - Lenin, Tư tưởng Việt Nam

15

TS. Lê Võ Thanh Lâm

thanhlam100981@hcmussh.edu.vn

Chủ nghĩa xã hội khoa học

 16 ThS. Lâm Ngọc Linh lamlinhtriethoc@gmail.com  
17

TS. Phạm Thị Loan

phamthiloan@hcmussh.edu.vn

Chủ nghĩa Mác - Lênin

18

TS. Cao Xuân Long

caoxuanlong.khoatriet@hcmussh.edu.vn

Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng triết học Việt Nam

19

TS.GVC. Vũ Ngọc Miến

vungocmien@hcmussh.edu.vn

Chủ nghĩa xã hội khoa học

20

NCS. Đoàn Thị Ngân

doanthingan@hcmussh.edu.vn

Chủ nghĩa Mác - Lênin

21

PGS. TS. Nguyễn Thế Nghĩa

nguyenthenghia@hcmussh.edu.vn

Chủ nghĩa Mác - Lênin, Chính trị học, Tư tưởng Hồ Chí Minh

22

TS. GVC. Nguyễn Trọng Nghĩa

ngtrongnghiabd@hcmussh.edu.vn

Giảng dạy lịch sử triết học; triết học Mác - Lenin; Tôn giáo học đại cương; Nhập môn Tôn giáo học; Chủ nghĩa hậu hiện đại và phong trào tôn giáo mới; Hiện tượng học Tôn giáo.
 23 TS. Nguyễn Trinh Nghiệu
nghieutrinhnguyen@gmail.com  
24

NCS. Châu Văn Ninh

chauvanninh@hcmussh.edu.vn

Chủ nghĩa Mác - Lênin, Phương pháp nghiên cứu khoa học

 25 NCS. Ngô Tuấn Phương phuong1126@yahoo.co.uk  
 26 TS. Đặng Thị Minh Phượng minhphuonglsd@yahoo.com  
27

TS. Nguyễn Anh Quốc

nguyenanhquoc2@hcmussh.edu.vn

Chủ nghĩa Mác - Lênin, Lịch sử triết học phương Đông, Đạo đức học

28

TS.GVC. Hà Thiên Sơn

thiensonsg@hcmussh.edu.vn

Lịch sử triết học, Chủ nghĩa Mác - Lênin

 29 PGS. TS. Nguyễn Xuân Tế nguyenxuante@yahoo.com Khoa học chính trị

30

NCS. Nguyễn Thị Phương Thành

ntphuongthanh@hcmussh.edu.vn

nguyenphuongthanh2016@gmail.com

Chủ nghĩa xã hội khoa học

31

NCS. Vũ Thị Thanh Thảo

vuthaoussh@hcmussh.edu.vn

Chủ nghĩa Mác-Lênin

32

TS. Võ Châu Thịnh

thinh.vo@hcmussh.edu.vn

Triết học phương Tây, Khoa học chính trị - Quan hệ quốc tế, Chủ nghĩa Mác-Leenin, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ.

33

TS. Nguyễn Anh Thường

thuongna@hcmussh.edu.vn

Chủ nghĩa Mác-Lênin, Logic học, Tôn giáo học

 34  ThS. Võ Thị Thu Trang
 

Kinh tế chính trị, Lịch sử các học thuyết kinh tế, Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác – Lênin, Kinh tế học

35

PGS. TS. Phạm Ngọc Trâm

phamngoctram@hcmussh.edu.vn

 36  ThS. Trịnh Thanh Tùng    Triết học Mác – Lênin, Triết học phương Đông cổ đại

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.