• Bí thư Chi bộ:

   

  NGUYỄN TRỌNG NGHĨA

  Phó Bí thư:

   

  NGUYỄN ANH QUỐC

  Ủy viên:

   

  LÊ VÕ THANH LÂM