TỔ CHỨC, NHÂN SỰ

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

 

 

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

1. Tổ chức đảng và đoàn thể:

 • Chi bộ Khoa Triết học
 • Công Đoàn Khoa Triết học
 • Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Triết học
 • Liên Chi Hội Sinh viên Việt Nam Khoa Triết học

 

2. Chính quyền

 • Trưởng khoa phụ trách chung
 • Phó trưởng khoa phụ trách đào tạo
 • Phó trưởng khoa phụ trách nghiên cứu khoa học
 • Phó trưởng khoa phụ trách quản lý sinh viên
 • Trưởng bộ môn Triết học Mác-Lênin
 • Trưởng bộ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Trưởng bộ môn Lịch sử triết học
 • Trưởng bộ môn Logic học và Phương pháp nghiên cứu khoa học
 • Trưởng bộ môn Tôn giáo học
 • Trưởng bộ môn Khoa học Chính trị
 • Trưởng bộ môn Kinh tế học
 • Trưởng bộ môn Lịch sử Tư tưởng Việt Nam
 • Trưởng bộ môn Đạo đức học
 • Trưởng bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Các giảng viên, 01 thư ký Khoa

 

3. Hội đồng khoa học và đào tạo

 • Chủ tịch Hội đồng khoa học
 • Thư ký Hội đồng khoa học
 • Các ủy viên

 

II.  NHÂN SỰ:


STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH

EMAIL

1

TS. Nguyễn Anh Quốc

 

Trưởng Khoa,

Phó Bí thư Chi bộ,

Chủ tịch Hội đồng Khoa học Khoa Triết học

Trưởng bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Phụ trách chung;

Quản lý chuyên môn của Bộ môn, giảng dạy, nghiên cứu.

 nguyenanhquoc2@hcmussh.edu.vn

2

TS. GVC. Nguyễn Trọng Nghĩa


Phó Trưởng Khoa,

Bí thư Chi bộ, Thư ký Hội đồng Khoa học Khoa Triết học

Quản lý các hoạt động học tập, đoàn thể của sinh viên thuộc Khoa Triết học

 ngtrongnghiabd@hcmussh.edu.vn

3

TS. Lê Võ Thanh Lâm

 

Phó Trưởng Khoa, kiêm Trưởng Bộ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học

Ủy viên Chi bộ Khoa Triết học

Phụ trách Đào tạo

 thanhlam100981@hcmussh.edu.vn

4

TS. Cao Xuân Long

 

Phó Trưởng Khoa, kiêm Trưởng Bộ môn Triết học Mác - Lênin

Phụ trách Nghiên cứu khoa học; Kiểm duyệt nội dung các tin, bài và chịu trách nhiệm về hình thức thiết kế website của Khoa

 caoxuanlong.khoatriet@hcmussh.edu.vn

5

TS. Phạm Thị Loan

 

Giáo vụ Sau đại học

Trưởng Bộ môn Lịch sử tư tưởng Việt Nam

Phụ trách giáo vụ nghiên cứu sinh

Quản lý chuyên môn của Bộ môn, giảng dạy, nghiên cứu

 phamthiloan@hcmussh.edu.vn

6

TS. Trịnh Thị Kim Chi

Giáo vụ Sau đại học

Phụ trách giáo vụ cao học

trinhtkimchi@hcmussh.edu.vn 

7

TS. Đào Tuấn Hậu

 

Giáo vụ Sau đại học, Trưởng bộ môn Đạo đức học

Phụ trách giáo vụ cao học

 daotuanhau@hcmussh.edu.vn

8

NCS. Đinh Văn Chiến

 

Giáo vụ đại học, kiêm Quyền Trưởng Bộ môn Kinh tế học

Quản lý môn học, giao bài thi cho giảng viên chấm điểm.

Quản lý chuyên môn của Bộ môn, giảng dạy, nghiên cứu

 

 chiendinh@hcmussh.edu.vn

9

NCS. Đoàn Thị Ngân

 

Giáo vụ đại học

Lưu bài thi, thu bảng điểm từ giảng viên, nộp bảng điểm cho Trường.

 doanthingan@hcmussh.edu.vn

10

TS. Võ Châu Thịnh

  

 

Chủ tịch Công đoàn Khoa Triết học, Phụ trách website của Khoa

Phụ trách chung các hoạt động của Công đoàn Khoa; Đăng tin, bài trên website của Khoa

 thinh.vo@hcmussh.edu.vn

11

NCS. Nguyễn Thị Phương Thành

 

Phó chủ tịch Công đoàn Khoa Triết học, Trợ lý công tác sinh viên

Phụ trách văn-thể-mỹ, Công đoàn Khoa, Công tác Kế toán Khoa, công tác sinh viên

 ntphuongthanh@hcmussh.edu.vn

12

TS. Nguyễn Thị Thùy Duyên

Trưởng Bộ môn Tôn giáo học, Trợ lý Công tác nghiên cứu khoa học, Ủy viên BCH Công đoàn Khoa

Quản lý chuyên môn của Bộ môn, giảng dạy, nghiên cứu. Phụ trách nghiên cứu khoa học của sinh viên, thu Công đoàn phí và các khoản đóng góp của công đoàn viên Khoa

 duyenussh@hcmussh.edu.vn

13

TS. Bùi Thị Thu Hiền

 

Trưởng Bộ môn KHCT

Quản lý chuyên môn của Bộ môn, giảng dạy, nghiên cứu

hienbtt@hcmussh.edu.vn

14

CN. Nguyễn Thị Hương Lan

Thư ký Khoa

Văn thư

 

15

NGƯT. PGS. TS. Trịnh Doãn Chính

 

 

 Giảng dạy, nghiên cứu

 trinhdoanchinh@hcmussh.edu.vn

16

NGƯT. PGS. TS. Vũ Văn Gầu

 

 

 Giảng dạy, nghiên cứu

 

17

TS. GVC. Vũ Ngọc Miến

 

 Giảng dạy, nghiên cứu

 vungocmien@hcmussh.edu.vn

18

TS. GVC. Hà Thiên Sơn

 

 Giảng dạy, nghiên cứu

 thiensonsg@hcmussh.edu.vn

19

TS. Hồ Anh Dũng

 

Giảng dạy, nghiên cứu

 

20

TS. Ngô Thị Mỹ Dung

 

Trưởng Bộ môn Lịch sử triết học

Quản lý chuyên môn của Bộ môn, giảng dạy, nghiên cứu

 mydungngothi@hcmussh.edu.vn

 21  PGS. TS. Nguyễn Xuan Tế    Giảng dạy, nghiên cứu  

22

PGS. TS. Nguyễn Thế Nghĩa

 

 

Giảng dạy, nghiên cứu

 nguyenthenghia@hcmussh.edu.vn

23

TS. Dương Ngọc Dũng

 

 

Giảng dạy, nghiên cứu

 duongngocdung@hcmussh.edu.vn

24

TS. GVC. Trần Kỳ Đồng

 

 

Giảng dạy, nghiên cứu

 

25

TS. Đoàn Ngọc Minh

 

Giảng dạy, nghiên cứu

 

26

TS. Võ Thị Hoa

 

  Giảng dạy, nghiên cứu
 vothihoa@hcmussh.edu.vn

27

TS. Phạm Thị Hồng Hoa

 

Giảng dạy, nghiên cứu

 maicadung@hcmussh.edu.vn

28

PGS. TS. Phạm Ngọc Trâm

 

  giảng dạy, nghiên cứu
 ngoctrammk@hcmussh.edu.vn
29 TS. Nguyễn Trinh Nghiệu
  Giảng dạy, nghiên cứu
nghieuxhnv@yahoo.com.vn

30

TS. Nguyễn Anh Thường

Trưởng Bộ môn Logic học và Phương pháp nghiên cứu khoa học

Quản lý chuyên môn của Bộ môn, giảng dạy, nghiên cứu

 thuongna@hcmussh.edu.vn

31

NCS. Châu Văn Ninh

 

Giảng dạy, nghiên cứu

 chauvanninh@hcmussh.edu.vn

32

NCS. Vũ Thị Thanh Thảo

 

 

Giảng dạy, nghiên cứu

 vuthaoussh@hcmussh.edu.vn

  33

TS. Đặng Thị Minh Phượng

 

   Giảng dạy, nghiên cứu
 minhphuonglsd@hcmussh.edu.vn
34

NCS. Ngô Tuấn Phương

 

 

 

Khảo thí và đảm bảo chất lượng


 ngotuanphuong@hcmussh.edu.vn

 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.