TỔ CHỨC, NHÂN SỰ

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

 

 

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

1. Tổ chức đảng và đoàn thể:

 • Chi bộ Khoa Triết học
 • Công Đoàn Khoa Triết học
 • Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Triết học
 • Liên Chi Hội Sinh viên Việt Nam Khoa Triết học

 

2. Chính quyền

 • Trưởng khoa phụ trách chung
 • Phó trưởng khoa phụ trách đào tạo
 • Phó trưởng khoa phụ trách nghiên cứu khoa học
 • Phó trưởng khoa phụ trách quản lý sinh viên
 • Trưởng bộ môn Triết học Mác-Lênin
 • Trưởng bộ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Trưởng bộ môn Lịch sử triết học
 • Trưởng bộ môn Logic học và Phương pháp nghiên cứu khoa học
 • Trưởng bộ môn Tôn giáo học
 • Trưởng bộ môn Khoa học Chính trị
 • Trưởng bộ môn Kinh tế học
 • Trưởng bộ môn Lịch sử Tư tưởng Việt Nam
 • Trưởng bộ môn Đạo đức học
 • Trưởng bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Các giảng viên, 01 thư ký Khoa

 

3. Hội đồng khoa học và đào tạo

 • Chủ tịch Hội đồng khoa học
 • Thư ký Hội đồng khoa học
 • Các ủy viên

 

II.  NHÂN SỰ:


STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH

EMAIL

1

TS. Nguyễn Anh Quốc

 

Trưởng Khoa,

Bí thư Chi bộ,

Chủ tịch Hội đồng Khoa học Khoa Triết học

Trưởng bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Phụ trách chung;

Quản lý chuyên môn của Bộ môn, giảng dạy, nghiên cứu.

 nguyenanhquoc2@hcmussh.edu.vn

2

TS. GVC. Nguyễn Trọng Nghĩa


 

Giảng dạy, nghiên cứu

 ngtrongnghiabd@hcmussh.edu.vn

3

TS. Lê Võ Thanh Lâm


 


Giảng dạy, nghiên cứu

 thanhlam100981@hcmussh.edu.vn

4

TS. Cao Xuân Long


Phó Trưởng Khoa, Phó Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng Bộ môn Triết học Mác - Lênin

Phụ trách Nghiên cứu khoa học; Kiểm duyệt nội dung các tin, bài và chịu trách nhiệm về hình thức thiết kế website của Khoa

 caoxuanlong.khoatriet@hcmussh.edu.vn

5

TS. Phạm Thị Loan


Giáo vụ Sau đại học

Trưởng Bộ môn Lịch sử tư tưởng Việt Nam

Phụ trách giáo vụ nghiên cứu sinh

Quản lý chuyên môn của Bộ môn, giảng dạy, nghiên cứu

 phamthiloan@hcmussh.edu.vn

6

TS. Trịnh Thị Kim Chi


Giáo vụ Sau đại học, Phó Chủ tịch Công đoàn Khoa

Phụ trách giáo vụ cao học

trinhtkimchi@hcmussh.edu.vn 

7

TS. Đào Tuấn Hậu


Phó Trưởng Khoa,

Trưởng Bộ môn CNXHKH

Phụ trách giáo vụ cao học

 daotuanhau@hcmussh.edu.vn

8

NCS. Đinh Văn Chiến


Giáo vụ đại học, Quyền Trưởng Bộ môn Kinh tế học

Quản lý môn học, giao bài thi cho giảng viên chấm điểm. Quản lý chuyên môn của Bộ môn, giảng dạy, nghiên cứu

chiendinh@hcmussh.edu.vn

9

NCS. Đoàn Thị Ngân


Giáo vụ đại học

Lưu bài thi, thu bảng điểm từ giảng viên, nộp bảng điểm cho Trường.

 doanthingan@hcmussh.edu.vn

 10

NCS. Ngô Tuấn Phương

  Khảo thí và đảm bảo chất lượng   ngotuanphuong@hcmussh.edu.vn
 11

 CN. Đinh Thế Hoàng

 Thư ký Khoa  Văn thư - lưu trữ dinhthehoang11@gmail.com

12

TS. Võ Châu Thịnh

  


Giảng viên

Giảng dạy, nghiên cứu khoa học

 thinh.vo@hcmussh.edu.vn

13

NCS. Nguyễn Thị Phương Thành


Trợ lý công tác sinh viên

Công tác Kế toán Khoa, công tác sinh viên

 ntphuongthanh@hcmussh.edu.vn

14

TS. Nguyễn Thị Thùy Duyên

 

 

 

 15

TS. Ngô Thị Mỹ Dung

Trưởng Bộ môn Lịch sử triết học Quản lý chuyên môn của Bộ môn, giảng dạy, nghiên cứu  mydungngothi@hcmussh.edu.vn

16

TS. Bùi Thị Thu Hiền


Trưởng Bộ môn KHCT

Quản lý chuyên môn của Bộ môn, giảng dạy, nghiên cứu

hienbtt@hcmussh.edu.vn
 17  TS. Nguyễn Anh Thường Trưởng Bộ môn Logic học và Phương pháp nghiên cứu khoa học Quản lý chuyên môn của Bộ môn, giảng dạy, nghiên cứu thuongna@hcmussh.edu.vn

18

NGƯT. PGS. TS. Trịnh Doãn ChínhGiảng dạy, nghiên cứu

 trinhdoanchinh@hcmussh.edu.vn

19

NGƯT. PGS. TS. Vũ Văn GầuGiảng dạy, nghiên cứu


20

TS. GVC. Vũ Ngọc Miến


Giảng dạy, nghiên cứu

 vungocmien@hcmussh.edu.vn

21

TS. GVC. Hà Thiên Sơn


Giảng dạy, nghiên cứu

 thiensonsg@hcmussh.edu.vn

22

TS. Hồ Anh Dũng


Giảng dạy, nghiên cứu


 23  PGS. TS. Nguyễn Xuân Tế   Giảng dạy, nghiên cứu  

24

PGS. TS. Nguyễn Thế NghĩaGiảng dạy, nghiên cứu

 nguyenthenghia@hcmussh.edu.vn

25

TS. Dương Ngọc DũngGiảng dạy, nghiên cứu

 duongngocdung@hcmussh.edu.vn

26

TS. GVC. Trần Kỳ ĐồngGiảng dạy, nghiên cứu

kydongtran@gmail.com

27

TS. Võ Thị Hoa


  Giảng dạy, nghiên cứu
 vothihoa@hcmussh.edu.vn

28

TS. Phạm Thị Hồng Hoa


Giảng dạy, nghiên cứu

 maicadung@hcmussh.edu.vn

29

PGS. TS. Phạm Ngọc Trâm


  giảng dạy, nghiên cứu
 ngoctrammk@hcmussh.edu.vn
30 TS. Nguyễn Trinh Nghiệu
  Giảng dạy, nghiên cứu
nghieuxhnv@yahoo.com.vn

31

NCS. Châu Văn NinhGiảng dạy, nghiên cứu

 chauvanninh@hcmussh.edu.vn

32

NCS. Vũ Thị Thanh ThảoGiảng dạy, nghiên cứu

 vuthaoussh@hcmussh.edu.vn

  33

TS. Đặng Thị Minh Phượng


   Giảng dạy, nghiên cứu
 minhphuonglsd@hcmussh.edu.vn
 34

ThS. Lâm Ngọc Linh


 Giảng dạy, nghiên cứu   lamlinhtriethoc@gmail.com

 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.