Giới thiệu chung

Khoa Triết học là một trong những trung tâm nghiên cứu và giảng dạy triết học của cả nước, có nhiệm vụ nghiên cứu và giảng dạy các môn khoa học của Chủ nghĩa Mác – Lenin. Hiện nay, Khoa Triết học nghiên cứu và giảng dạy Triết học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử triết học phương Đông, Lịch sử triết học phương Tây, Lịch sử triết học Việt Nam, Khoa học chính trị, Kinh tế học, Tôn giáo học, Mỹ học, Đạo đức học, Lôgíc học và phương pháp nghiên cứu khoa học. Đến nay, Khoa Triết học đã xây dựng được hệ thống giáo trình và sách chuyên khảo có uy tín hàng đầu ở các trường Đại học phía Nam. Tiền thân của khoa Triết học là khoa Đào tạo giảng viên chính trị thuộc Trường Đại học Văn khoa Sài Gòn, được thành lập năm 1975 theo quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đặt dưới sự quản lý của Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp (nay là Bộ Giáo Dục & Đào Tạo).

Hiện tại khoa Triết học có 34 cán bộ, viên chức. Trong đó, có 26 cán bộ đạt học vị Tiến sỹ, 6 cán bộ đang làm nghiên cứu sinh, chỉ có 1 thư ký của Khoa  là có trình độ cử nhân. Trong số 26 cán bộ có học vị Tiến sỹ này thì có 5 vị là phó Giáo sư.

Khoa được cơ cấu thành 10 bộ môn là: Triết học Mác - Lênin, Lịch sử triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử tư tưởng Việt Nam, Khoa học chính trị, Lôgíc học và phương pháp nghiên cứu khoa học, Tôn giáo học, Kinh tế học, Đạo đức học, và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong đó, có 4 chuyên ngành đào tạo trình độ cử nhân là: Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tôn giáo học, Khoa học chính trị; 2 chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sỹ là: Triết học và Chủ nghĩa xã hội khoa học; 2 chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sỹ là: CNDVBC & CNDVLS, và Triết học. Từ khi thành lập đến nay, Khoa đã đào tạo 34 khóa cử nhân Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Khoa học chính trị với gần 4000 sinh viên. Đào tạo 16 khóa Cao học và NCS với gần 800 học viên cao học và nghiên cứu sinh, tham gia 2 đề tài cấp nhà nước, thực hiện 15 đề tài NCKH cấp Bộ, 20 đề tài NCKH cấp cơ sở. Biên soạn 65 cuốn sách, giáo trình, tài liệu tham khảo, phục vụ cho nghiên cứu và đào tạo. Năm 2004, Khoa được Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen số 346 QĐ/TTg, năm 2006 khoa được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng 3 QĐ số 590/2006 QĐ/CTN, năm 2011 Khoa đã vinh dự được Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen lần thứ 2, quyết định số 210 QĐ/TTg.

 Brochure giới thiệu Khoa Triết học và các chương trình hợp tác đào tạo

 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.