• Bí thư Chi bộ:

  NGUYỄN ANH QUỐC

     Phó Bí thư:

  CAO XUÂN LONG

  Ủy viên:

  ĐÀO TUẤN HẬU